پرش به

تصویر
* * * * * 1 رای

اوتیسم


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید

#1 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۰۸:۱۴

80039939_2373919.jpg

 

اوتیسم چیست؟مقدمه

اختلال فراگیر رشد ، عبارتی است که در حال حاضر برای اشاره به مشکلات روان شناختی شدید که در طفولیت ظاهر میشود، بکار میرود. اختلالات فراگیر رشد ، در بردارنده آشفتگی شدید در رشد شناختی ، اجتماعی ، رفتاری و هیجانی کودک است که عوارض گستردهای بر روی فرایند رشد دارد. یکی از این اختلالات ، اوتیسم ، در قلمروهای پژوهشی و بالینی ، به وضوح برجسته شده است. اوتیسم ، کیفیات اصلی انسانی را متاثر میسازد، یعنی معاشرت بین فردی و رابطه پیچیده را مختل میسازد. کودکان مبتلا به اوتیسم ، تقایص شدید در روابط و تبدیل اجتماعی ، بازی بین فردی و ارتباط ظاهر میسازند.یک نمونه از اوتیسم

نادیا در سن 6 سالگی یک خروس ترسیم کرد. نقاشی او پیچیده و به میزان قابل توجهی دقیق بود. نادیا دارای استعدادهای خاصی بود، اما صحبت نمیکرد. ترجیح میداد تنها باشد، در اطاقش به طرز غیر قابل انعطافی به نظم و ترتیب اشیا اهمیت میداد. و بدون پاسخگویی به دیگران ، ساعتها در اطاق مینشست.
نادیا به عنوان اوتیستیک تشخیص داده شده بود. اختلال اوتیسم که یک اختلال فراگیر رشد است، عبارت است از فقدان پاسخگویی به دیگران و تاخیر شدید در رشد زبان. این مشکل قبل از 36 ماهگی شروع میشود. جالب اما تاسف برانگیز است یادآور شویم که زمانی که درمان او در زمینه ارتقا روابط با دیگران موثر واقع شد، استعدادهای هنریاش کاهش یافت.
علایم اوتیسم


کودکان مبتلا به اوتیسم در معاشرت بین فردی و روابط پیچیده ، نقایص شدید نشان میدهند. کانر (1943) ، اولین کسی بود که اوتیسم را توضیح داد. طبق نظر کانر ، خصوصیت برجسته و اساس اوتیسم ، عبارت است از ناتوانی فرو در برقراری ارتباط با دیگران و موقعیتها که از اوائل زندگی شروع میشود. برخی علائم اولیه اختلال اوتیستیک ، توسط بوردن و الن دایک (1992) شرح داده شده است. در نوزادان به نظر میرسد با نوزادان دیگر متفاوت باشند. ظاهرا نیازی به مادر نشان نمیدهند.
برای او تفاوتی نمیکند که در آغوش گرفته شود یا نه ، قوام عضلانی ضعیف و سستی دارند و کم گریه میکنند، اما ممکن است شدیدا تحریک پذیر باشند. در 6 ماه اول زندگی ، نمیتوانند به مادر توجه کنند ، چیزی را طلب نمیکنند. لبخند نمیزنند یا در این رابطه تاخیر دارند. به اسباببازیها علاقه ندارند. در 6 ماه دوم ، علاقهای به بازیهای اجتماعی نشان نمیدهند. سرد و بیروح هستند، ارتباط کلامی یا غیر کلامی ظاهر نمیسازند و در مقابل تحریک ، کم فعال یا بیش فعال هستند.


والدین کودکان اوتیستیک ، غالبا اولین کسانی هستند که ناپاسخگویی اجتماعی کودکانشان را متوجه میشوند. کودک اوتیستیک ، جهان را ذاتا خطرناک و مهلک تلقی میکند. همچنین این کودکان میل وسواسی به یکنواخت بودن محیط ، رفتارهای خود تحریکی نظیر تکان خوردن نوسانی ، دور خود چرخیدن و بهمزدن دستها ، رفتارهای خود ویرانگرانه نظیر کوبیدن سر به دیوار کوبیدن دست به دیوار ، و گاز گرفتن خود ، فقدان تماس چشمی و مجذوب اشیا بیجان شدن را از خود نشان میدهند.


ملاکهای تشخیص اوتیسم

اگر کودک حداقل 6 ماده از مواد زیر را نشان دهد ، تشخیص اوتیسم را دریافت میدارد. حداقل دو تای آن از طبقه اول ، یکی از هر یک از طبقات دوم و سوم شروع باید قبل از سه سالگی باشد.


طبقه اول: نقص کمی در تبادل اجتماعی

 • ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان متناسب با سطح رشد
 • فقدان جستجوی خودانگیز لذت ، علاقه یا پیشرفت با دیگران
 • فقدان مقابله به مثل یا هیجانی


طبقه دوم: نقص کمی در برقراری ارتباط


 • تاخیر یا فقدان رشد زبان گفتاری
 • نقص قابل توجه در شروع یا حفظ مکالمه یا دیگران ، در افرادی که از سطح گفتاری کافی برخوردارند.
 • استفاده کلیشهای و تکراری از زبان یا زبان ویژه
 • فقدان بازی خود انگیخته یا بازی ابتکاری اجتماعی متناسب با سطح سن.

طبقه سوم: الگوی رفتار ، علائق و فعالیتهای محدود ، تکراری و کلیشهای


 • مشغولیت با یک یا چند الگوی کلیشهای و محدود که یا از لحاظ شدت یا از لحاظ کانون غیر عادی است.
 • چسبیدن ظاهرا اجباری به تشریفات یا کارهای غیر موثر و ناکار آمد
 • اطوارهای حرکتی کلیشهای و تکراری مثل بازی با دست یا انگشت ، حرکات بدنی غیر عادی.
 • اشتغال ذهنی و مشغولیت پایدار با قسمتهایی از اشیا


چند نکته اساسی در مورد کودکان اوتیستیک


 • به نظر می رسد کودکان اوتیستیک قادر نیستند در هر زمان به بیش از یک نکته راهنما (خصوصیت محرک) توجه کنند. آنچه که وضع را بدتر می کند این است که آنها ممکن است به محرکهایی غیر عادی و غالبا نامربوط توجه کنند. مثلا درمانگر یک تصویر به کودک میدهد تا آن را نگاه کرد و نام آن شکل را که توسط درمانگر گفته میشود، تکرار کند. ولی کودک اوتیستیک به جای توجه به تصویر و تکرار نام آن ، کاغذ را گرفته و لمس میکند. این الگوی توجه ، توانائی آنان در برقراری ارتباط و تعامل با محیط اجتماعی و فیزیکی را با مانع مواجه میسازد.

 • پردازش و انسجام اطلاعات نیز به عنوان مشکلی برای کودکان اوتیستیک وجود دارد. یعنی در تبدیل یا اداره کردن اطلاعات در ذهن خود مشکل دارند.

 •  
 • کودکان اوتیستیک ، در درک حالات ذهنی خود و دیگران نقص دارند. نظریه ذهن (Theory of mind) ، به عنوان توانائی در نظر گرفتن افراد بر حسب حالات درونی ذهنی نظیر عقاید ، مقاصد و هیجانات توضیح داده شده است و به درک محیط اجتماعی و توانائی مشغول شدن به رفتار اجتماعی شایسته گفته میشود.
 •  
 • بعضی از کودکان اوتیستیک ضریب هوشی عادی دارند، برخی توانائی ذهنی قابل توجهی نشان میدهند. اما اکثریت آنها نقایص هوشی در محدوده عقب ماندگی ظاهر میسازند.

 

سیر بیماری

گرچه بعضی از افراد مبتلا به اوتیسم بهبودی نشان میدهند، اکثریت کودکان اوتیستیک با نقایص شدید به بزرگسالی وارد میشوند و نمیتوانند کاملا از خود مراقبت کنند. در غیاب مداخله به موقع و شدید ، فقط یک تا دو درصد افراد اوتیستیک تا مرحلهای رشد میکنند که تفاوتی بین آنها و کودکانی که اوتیستیک تشخیص داده نمیشوند. وجود ندارد. حدود 10 درصد ، به کارکرد کافی در حیطههای زبان و اجتماعی دست مییابند، در حالی که 20 درصد علیرغم نقص قابل توجه ، نظیر فقر گفتار تا حدودی در مدرسه و از لحاظ اجتماعی پیشرفت میکنند. حدود 70 درصد پیشرفت محدود نشان میدهند و نقایص عمده در آنها دوام مییابد.شاخصهای بهبودی در بیماران اوتیستیک

چه چیزی پیش بینی میکند که چه کسی تا حدودی بهتر میشود و چه کسی بهتر نمیشود؟ مهارتهای زبانی و نمرات ضریب هوش غالبا بهترین شاخصهای پیش آگهی به شمار میروند. توسعه به موقع زبان و نمرات ضریب هوشی خوب ، حاکی از پیش آگهی بهتر است. گفتار مفید فقط در حدود 50 درصد از اشخاص اوتیستیک توسعه مییابد. در خلال نوجوانی ، مشکلات رفتاری و هیجانی ظاهر میشوند. پرخاشگری ، رفتار مقابلهای و قشقرق ممکن است مشاهده شود و کاملا برای والدین پریشان کننده باشد. تخمینها حاکی از آن است که تقریبا 75% کودکان اوتیستیک ، در محدوده عقب ماندگی متوسط قرار میگیرند و 25% تا بزرگسالی به حملات تشنجی مبتلا میشوند.منبع: www.ravanshena30.mihanblog.com

 


 • 7

#2 OFFLINE   FαtemeH

FαtemeH

  پیشکسوت ویوا

 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاربر سایت
 • 9392 ارسال

حالت: ah ah

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۰۹:۰۹

ممنون بهناز جون2vsj1nm.gif

 


 • 1

#3 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۱۰:۰۴

اوتيسم يك اختلال نافذ رشد است و نشانههاي متفاوتي دارد و نا تواناييهايي در زمينههاي مختلف از قبيل مهارتهاي ارتباط اجتماعي،مهارتهاي حركتي درشت وظريف و گاهي حتي مهارتهاي ذهني ايجاد ميكند . اوتيسم نوعي اختلال در عملكرد سيستم عصبي مركزي ميباشد كه منجر به نارسايي در پردازش اطلاعات رسيده به مغز ميگردد..
آنچه در تمام افراد با تشخيص اوتيسم مشترك است، تأخير يا ناتواني در مهارتهاي اجتماعي از قبيل گفتگوهاي روزمره، تماس چشمي و درك هيجاني ديگران است (شجاع، 1385).
بطور کلی علائم و نشانهها به سه دسته اصلی تقسیم می شود :
نشانههای ارتباطی – ا جتماعي: در بیشتر مواقع یک کودک به دلیل نقص در مهارتهای ارتباطی و اجتماعی مشکوک به اوتیسم می شود.برخی از این تفاوتها عبارتست از :
تاخیر و یا الگوهای غیر طبیعی در گفتار
آهنگ صدای یکنواخت و یا بسیار بلند
فقدان زبان خودمانی یا بچه گانه
دشواری در درک تن صدا و زبان بدن به عنوان شیوه ای برای بیان کنایه، شوخی، طعنه و غیره
کمبود تماس چشمی
عدم توانایی در تجسم همینطور برخی کودکان اصلاً حرف نمی زنند.
نشانههای حسی- حرکتي: بیشتركودكان اوتيستيك حساسیت کمتر یا بیش از حد به نور، صدا، شلوغی و محرکهای خارجی دارند. برخی از آنها هم حساسیت کم و زیاد را با هم دارند. این امر باعث می شود. كودكان اوتیستیک گاهی گوشهای خود را بپوشانند. از محیطهای پر نور فراری باشند، خودشان را محکم روی کاناپه پرت کنند و یا میل شدید به حمل بارهای سنگین داشته باشند.بیشتر این افراد درجاتی از مشکل حرکتی در حرکات درشت و ظریف را نشان می دهند.
مشکلات شخصیتی :اغلب كودكان اوتیستیک تفاوتهایی با دیگران دارند که شامل موارد زیر است :
انجام رفتارهای تکراری
داشتن علائق و احساسات محدود
دشواری در دوست شدن و تداوم دوستی
تمایل به فعالیتهایی که نیاز کمتری به تعاملهای کلامی دارد (شجاعي، 1386).
راهنماي تشخيصي و آماري بيماريهاي رواني (انجمن روانشناسي آمريكا،2000) مهمترين نشانگان ضروري براي تشخيص اوتيسم را در سه حوزه : نقائص اجتماعي، نقائص ارتباطي و الگوهاي كليشه اي رفتار خلاصه كرده است.
اوتيسم اختلال رشدي شديد با علايم پايا است كه دامنه متفاوتي از خفيف تا شديد را داراست و منشأ نورولوژيك و عضوي براي آن قا ئلند كه قبل از3 سالگي بروز ميكند (كانر 1943 ؛ 1971، كانر و رودريگز و آشندن 1972، روتر و اسكاپر 1987، منيشو و پاتيون 1988. شجاع، 1385).
مطالعات مختلف در اين باره اتفاق نظر دارند كه نرخ شيوع اختلالات طيف اوتيسم به جز نشانگان رت در پسران بيش از دختران است (3/1 : 4/1) و همچنين نرخ شيوع اين اختلال روبه افزايش است (هالاهان و كا فمن، 2006. به نقل از زرافشان 1389).
در اختلال اوتیسم یک ساختار و عملکرد مغزی متفاوت وجود دارد که به دلیل ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی بروز می کند که متخصصان تخمین می زنند كه 15 صدم در صد (15 در 10000) ازجمعيت كودكان مدرسه رو آموزشهاي ويژه در ارتباط با اوتيسم دريافت ميكنند. بررسي مطالعات گوناگون نشان ميدهد كه نرخ شيوع اختلالات طيف اوتيسم 60 در 10000 و شيوع اوتيسم بين 8 تا 30 در10000 برآورده شده است ( وينگ و پاتر، 2000. به نقل از زرافشان 1389). شيوع اختلال اوتيسم با عملكرد بالا و آسپرگر بين 36 تا 48 در10000 گزارش شده است. نشانگان رت (1در10 تا 15 هزار ) و اختلال فروپاشنده رشدي (1در50000) بسيار نادر هستند (هالاهان و كا فمن، 2006. به نقل از زرافشان 1389).
با توجه به نگرشهای مختلف به این بیماری، راهها و شیوههای مختلفی نیز برای درمان آن پیشنهاد گردیده است. شیوههای مختلفی که شامل آموزش از طریق شنوایی، آموزش جزء به جزء، ویتامین درمانی، درمان با رژیم غذایی بدون غلات، برقراری ارتباط آسان، موسیقی درمانی، بازی درمانی، کاردرمانی، وبهبود مجموعه حواس، تصحیح رفتاری و روش بهبود ارتباط، روشهای رژیمی و دارویی، روش پاسخ محور و روشهای ترکیبی بوده ا ند (شجاعی،1386 ).
 


 • 3

#4 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۱۰:۴۰

کلا حافظه چیست ؟ دانشمندان به این نتیجه رسیدند که زمانیکه قسمتهایی از مغز انسان رو از کار میندازند قسمتهای دیگر بصورت قابل توجهی در کارشون قوی میشن. این پدیده رو در افرادی که به بیماری آوتیسم یا توهم گرایی دچار هستند بارها مشاهده کردند که چون نیمه راست مغزشون بیشتر از نیمه چپ کار میکنه , از حافظه خارق العاده ایی برخوردارند . مثالهایی آورده شده در مورد افرادی که آوتیست هستند و در زندگی عادی خودشون قادر به ساده ترین کارها مثل لباس پوشیدن و رد شدن ازخیابان نیستند, ولی قادر به حل کردن پیچیده ترین مسئله های ریاضی یا حفظ کردن هزاران کتاب در مدت کوتاه یا نواختن پیانو بدون یادگیری آن بصورت اعجاب انگیز و ماهرانه ایی هستند.
بیماری اوتیسم یک بیماری که اصطلاحا در خودماندگی نامیده میشه. این افراد تنهایی را ترجیح می دهند ، روابط دوستانه ندارند و خیلی مشکلات دیگه. اینکه نمیخوان با دیگران ارتباط برقرار کنن اختیاری نیست.
یکی از تواناییهای اوتیسمها حافظه تصویری قوی هست. بیماری عجیبیه..
نمونه هایی از بیماران اوتیسم معروف:
یک آوتیست موسیقی دان
مت سویج کودک عجیبی بود . تا چهار سالگی حتی مادرش اجازه لمس کردن اورا نداشت . از کوچکترین صدایی تشنج میگرفت و بی وقفه جیغ میزد. مادر و پدر مت بعداز مدتی از طریق پزشک معالج مطلع شدند که مت آوتیست است . زمانی که مت شش ساله شد در مدت بسیار کوتاه و اعجاب انگیزی نواختن پیانو را به تنهایی یاد گرفت. در سن هفت سالگی خودش موزیک مینوشت . در همین سن هم اولین سی دی او با موزیکهای خودش به بازار آمد . در سن سیزده سالگی مت در بزرگترین و مشهورترین کلاب جاز نیویورک به روی صحنه رفت . بزرگترین جاز نوازهای آمریکایی اورا استعدادقرن خواندند.
دکتر ترفرد متخصص ساوانتها این سوال را مطرح کرده که مت ازکجا این استعداد خارق العاده را در موزیک پیدا بدست آورده ست ؟ آیا در مغز انسان یک چیپ موسیقی وجود دارد که بر روی آن همه چیز ذخیره شده و ما انسانهای عادی قادر به دسترسی به آن نیستیم ؟
مت چگونه این همه را در مورد موزیک میداند وقتیکه هیچوقت موسیقی نیاموخته است ؟
 
دوربین فیلمبرداری زنده
استفان ویلتشایر" ، هنرمند مبتلا به بیماری روانی اوتیسم را سوار هلی کوپتر میکنند و به مدت 20 دقیقه بر روی سطح شهر نیویورک میگردانند. نقاشی که مشاهده میکنید برآمده از حافظه او است ..
1.jpg
او از سنین بچه گی به عنوان یک آوتیست شناخته شد . او برای تحقیقاتی بمدت چهل و پنج دقیقه با هلیکوپتر بالای شهر رم پرواز کرد . بعد از پرواز یک تابلوی پنج متری از منظره شهر رم را با تمام جزئیاتش کاملا با کمک قدرت حافظه اش ترسیم کرد . استفان یک ساوانت نقاش است که چنین تابلویی را از شهر خودش لندن نیز ترسیم کرده ست . او آنزمان حتی تعداد پنجره های یکی از ساختمانهای مهم در لندن را کاملا دقیق ترسیم کرده بود.

 
اورلاندو سرل
اورلاندو از ویرجینیا ده ساله بود که در حین بازی بیس بال ضربه ایی به شقیقه اش خورد و برای مدت کوتاهی بیهوش شد . وقتی که دوباره بهوش آمد همه چیز بنظر عادی میامد و مانند گذشته بود , ولی یکسال بعد اورلاندو متوجه شد که از روز اول تصادفش همه جزئیات روزانه اش را کاملا بخاطر دارد . تاریخ و روزهای هفته , وضعیت آب و هوا , غذایی که خورده و رنگی که جوراب خواهرش داشته و یا برنامه ایی که در تلویزیون پخش شده . اورلاندو که حال کمی بیش از چهل سال داشت از نظر جسمی ازوضعیت بسیار خوبی برخوردار بود اما آرشیوی که در حافظه اش داشت روز به روز پربارتر و بزرگتر میشد .

Rainman
kimpeek.jpgکیم پیگ از سالت لیک سیتی براستی رین من واقعی ست . او صفحه های کتاب را نمیخواند بلکه کپی میکند .سیسم مغزی او به او اجازه میدهد که با هر کدام از چشمهایش یکی از صفحه های کتاب را همزمان و درمدت فقط هشت ثانیه به خاطر بسپارد.
همچنین میتواند در حافظه خود مثل حافظه یک کامپیوتر فایلهای مختلف را جاسازی کند مانند ملودی, اسم , زمان وقوع اتفاقات تاریخی , تقویم , برنامه های تلویزیونی و زمان پخش آنها , همه کدهای تلفنی آمریکا و خیابانهای ایالتهای مختلف. ولی کیم برای این حافظه خارق العاده اش قیمت گزافی را میپردازد او زمانیکه بچه بود قبل از اینکه در چهار سالگی اولین باند دیکشنری را مخفیانه در اتاق حفظ کند, بعنوان عقب افتاده ذهنی شناخته شده بود . حتی در سن بیش از پنجاه سالگی در حالیکه دنیای علم او را بعنوان یک دانشمند خارق العاده میشناسد, نمیتواند بتنهایی کارهای شخصی خود را انجام دهد.
 
مجذوب اعداد
هاوارد پوتر با هری پوتر خویشاوندی ندارد . شعبده بازیهای هاوارد پوتر کاملا واقعی هستند . استعداد خارق العاده او در حین شمردن نخودفرنگی کشف شد . زمانیکه که نه ساله بود سر میز ناهاراعتراض کرد که برادرش دانکن دو نخودفرنگی از او بیشتر در بشقابش دارد و با اینکارش مادر وپدرش را شگفت زده کرد . آنها شروع به شمردن کردند و متوجه شدند که هاوارد کاملا درست حدس زده ست . او هم اکنون در سن چهل سالگی به کمک مادرش در کارهای روزانه نیازمند است . هاوارد میتواند سختترین مسئله های ریاضی را براحتی با پنج انگشتش محاسبه کند . او نتایج همه بازیهای فوتبال را میداند . مادرش میگوید که دیدن یک گل در مسابقه فوتبال برای او مفهومی ندارد , او فقط مجذوب عددهاست .

زبان حیوانات
تمپل گراندین وقتیکه بچه بود حرف نمیزد . همکلاسیهایش آزارش میدادند, زیرا که او مثل یک نوار کاست ضبط شده حرف میزد. زبان آدمها را بخاطر استعداد بسیار زیادش مثل یک زبان غریبه آموخته بود . ولی زبان حیوانات یا آنگونه که حیوانات میبینند و میاندیشند را مثل زبان مادری خود میدانست . دکتر گراندین هم اکنون یکی از مهمترین زنان در پرورش حیوانات بخصوص کارخانه جات استیک و گوشت در آمریکاست . او بیش از نیمی از کارخانه جات پرورشی و تولیدکننده گوشت را طراحی کرده زیرا که ترس و واهمه گاوها و خوکها و گوسفندها را بخوبی میشناسد. اما احساسات و تفکر انسان عادی را هنوز نمیفهمد. او هیچوقت قادر به عاشق شدن نیست .
 
نابغه زبان
کریستوفر تایلر با اینکه قادر نیست به نزدیکترین بار خیابانی که در آن بیست سال است زندگی میکند برود ولی میتواند به بیست و پنج زبان دنیا روزنامه بخواند و به بیش از بیست زبان مختلف دنیا صحبت کند .

 • 5

#5 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۱۲:۰۱

مقدمه ای بر اوتيسم (در خودماندگی)
Introduktion om autism : عنوان اصلی
Eric Za 2n0d05e r, تأررجيمه: ب كهنازمانکل ديلری
مشخصه اوتيسم محدوديت شديد و بنيادی در چندين زمينه مهم رشد می باشد: تعامل و ارتباط و
همچنين رفتار متقابل اجتماعی و توانايی بهره گيری از تخيلات. جهت تشخيص اوتيسم لازم است که
علائم رفتاری در تمام زمينه های ذکر شده فوق قبل از سن 3 سالگی در شخص موجود باشند. حتی
در صورتی که والدين متوجه شوند که در دوران شيرخوارگی مشکلاتی وجود دارد، تشخيص اوتيسم
پيش از سن هجده ماهگی بسيار دشوار است. دليل اين امر اينست که انحرافات رفتاری که برای تأييد
تشخيص به کار می روند هنوز تا اين سن تکامل نيافته اند.
اغلب کودکان مبتلا به اوتيسم دارای اختلالات رشد نيز می باشند، اگرچه تعداد کمی نيز دارای رشد
طبيعی هستند. همچنين بسياری نيز مبتلا به صرع می باشند و معلوليتهای بينايی و شنوايی در اين گروه
بسيار شايع است. افراد مبتلا به سندروم آسپرگر، که وضعيتی شبيه به اوتيسم است، رشد طبيعی دارند.
به طور تقريبی 1 تا 2 کودک در هر هزار کودک مبتلا به اوتيسم می باشد، يعنی هر سال در سوئد
يکصد کودک مبتلا به اوتيسم متولد می شود. در صورت محاسبه اوتسيم و وضعيتهای شبه اوتيسم،
يا به عبارت ديگر کل طيف تشخيصهای اوتيسم، اين رقم در سوئد به حداقل 6 کودک در هر هزار
کودک می رسد. همين ارقام در ميان ملتهای ديگر در سراسر جهان نيز مشاهده می شود. پسران بسيار
بيشتر از دختران به اوتيسم مبتلا می شوند.
چه چيز باعث ابتلا به اوتيسم می شود؟
اوتيسم يک وضعيت تعريف شده رفتاری است اما بوسيله چندين اختلال متفاوت شناخته شده و شناخته
نشده مربوط به اعضاء در عملکرد مغز به وجود می آيد که بر رشد توانايی مغز برای به کار بردن
اطلاعات تأثيرگذار هستند. در بسياری از موارد اغلب يک عنصر ژنتيکی نيز وجود دارد. شيوه تغيير
يافته برداشت اطلاعات، نظير اکتساب، پردازش و بکارگيری اطلاعات، فراگيری چيزهای جديد و
رفتار به شيوه ای با سازگاری مناسب، به انحرافات رفتاری منجر می شوند که قابل مشاهده می باشند.
اوتيسم چگونه ظاهر می شود؟
تعامل اجتماعی
دشواری در تعامل متقابل اجتماعی اغلب قابل توجه ترين جنبه اوتيسم می باشد. نوزاد ممکن است حتی
از سنين بسيار پايين در استفاده و فهم تماس چشمی، حالات چهره، ايما و اشاره، لحن های مختلف صدا
و غيره در تماس با افراد ديگر دچار مشکل باشد. بسياری از کودکان مبتلا به اوتيسم هيچگونه رابطۀ
متقابل احساسی يا اجتماعی از خود نشان نمی دهند و به شکل خودانگيخته در شاديهای خود با والدين
شريک نمی شوند يا برای راحتی آنها را بروز نمی دهند. کودکان مبتلا به اوتيسم هميشه به کودکان
همسن خود علاقه نشان نمی دهند، اما حتی اگر علاقه نيز نشان دهند معمولاً در دوستيابی و حفظ
دوستان خود دچار مشکل می باشند.
AUTISMFORUM
Handikapp & Habilitering, Box 17519, 118 91 Stockholm
08-690 60 52, www.autismforum.se, autismforum@sll.se
۴/ مقدمه ای بر اوتيسم (در خودماندگی) ۲ Zander, E.
ارتباط
افراد مبتلا به اوتيسم برای توانايی حرف زدن دچار تأخير می باشند يا فاقد آن هستند و آن را با
استفاده از ديگر راههای غير کلامی برقراری ارتباط جبران نمی کنند. در حدود نيمی از کودکان مبتلا
به اوتيسم هيچگاه شروع به حرف زدن نمی کنند. در ميان کودکانی که حرف می زنند انواع بسيار
متفاوتی وجود دارد. برخی تنها از کلمات تکی استفاده می کنند. ديگران کلمات زيادی را به کار می
برند و صحيح صحبت می کنند اما اغلب اصطلاحات کليشه ای يا چيزهايی را که ديگران گفته اند
بدون توجه به موقعيت تکرار می کنند. تعداد کمتری دارای زبانی با رشد کامل می باشند که آن را به
شکل خودانگيخته صحبت می کنند. با اين وجود همگی در آغاز و ادامه مکالمه دارای مشکل می باشند
و همه آنها در فهم زبان نقايصی دارند. به ويژه فهم آنان برای معانی عميق تر زبان دارای نقايصی می
باشد. حتی در ميان افرادی که دارای مجموعه لغات بيشتری می باشند و به شکل خودانگيخته صحبت
می کنند، شايع است که آنان دارای تعبيری ثابت و تحت اللفظی از زبان می باشند.
رفتار
کودکان مبتلا به اوتيسم اغلب دارای مجموعه رفتار، علائق و فعاليتهای محدودی می باشند که با الگويی
تکراری و کليشه ای به آنها می پردازند. نمونه هايی از اين دست از قرار زير می باشند: تمرکز شديد بر
روی فعاليتی نظير چرخاندن چرخهای يک ماشين اسباب بازی يا رديف کردن اسباب بازی ها به دفعات
متعدد، اما نه بازيهای خودانگيخته و متنوع تظاهرگونه و ايفای نقشهای گوناگون برای بازی. تمرکز بر
روی اشياء مختلف شايع است، همچنين تمرکز بر روال امور و عادات بسيار پيچيده که بايد دقيقاً هر بار
به همان صورت تکرار شوند. تغيير چنين روالها و رسمهايی ممکن است موجب بروز ناگهانی يأس يا
خشم شود. تحمل هرگونه تغييری، مانند قرار گرفتن چيزی در جای متفاوت يا انجام کاری با ترتيبی غير
از ترتيب معمول نيز می تواند برای فرد مبتلا به اوتيسم دشوار باشد. کودکان کمی بزرگتر و دارای رشد
يک جانبه ای نظير جداول زمانی، تاريخ تولد « علائق ويژه » بهتر ممکن است به ويژه در دوره های زمانی
ديگران، جمعيت تمام شهرهای سوئد و غيره داشته باشند. همچنين تکان دادن مداوم دست، تکان دادن
خود به عقب و جلو و راه رفتن روی نوک پنجه پا در ميان کودکان مبتلا به اوتيسم شايع است.
علاوهبر رفتارهایمبنایتشخيصدرسهزمي نهنامبردهشدهدربالا، علائمديگرینيزدر اوتيسمشايع است:
حساسيتبيشازحد ياحساسيتبسيارکمبه برخیصداها،لمس ها،بوهاوغيره؛دوره هایبيشفعالیو
اختلالات در خواب و خوردن غذا و غيره. هيچ يک از اين موارد برای تشخيص ابتلا به اوتيسم ضروری نيستند.
انواع بسيار مختلف
افراد مبتلا به اوتيسم اغلب از جهات بسياری با يکديگر تفاوت زيادی دارند، اما تأثير ابتلا به اوتيسم
همواره بسيار جدی است. به عنوان مثال، گفته می شود که شدت اوتيسم از شديد تا خفيف متفاوت
است، به همين ترتيب ميزان توانايی ها نيز می تواند از اختلال شديد عملکردی مربوط به رشد تا ميزان
بسيار بالاتر از حد متوسط متفاوت باشد. همچنين در افراد مبتلا به اوتيسم وجود وضعيتهای ديگر نظير
سندروم های ژنتيکی مختلف، صرع، افسردگی يا اختلالات توجهی/بيش فعالی و ديگر موارد شايع
است. از اين رو ممکن است فرد به عنوان بخشی از يک نقص چندگانه، مبتلا به اوتيسم شديد همراه
با يک نقص شديد يا متوسط رشد و صرع باشد و بنابراين بيشترين نقص عملکردی را داشته باشد يا
دارای شدت کمتری از اوتيسم و توانايی بالا باشد.
تفاوتهای ميزان شدت تظاهرات رفتاری برای اوتيسم بسيار زياد می باشند و به شخصيت، سن و ميزان
رشد فرد نيز بستگی دارند.
AUTISMFORUM
Handikapp & Habilitering, Box 17519, 118 91 Stockholm
08-690 60 52, www.autismforum.se, autismforum@sll.se
۴/ مقدمه ای بر اوتيسم (در خودماندگی) ۳ Zander, E.
چه کار می توان کرد؟
اوتيسم يک نقص عملکردی مادام العمر است. در حال حاضر هيچگونه معالجه ای برای اوتيسم وجود
ندارد. از سوی ديگر، بسياری از کودکان مبتلا به اوتيسم می توانند با تلاشهای آموزشی زود هنگام،
درست برنامه ريزی شده و طراحی شده برای هر فرد در يک محيط مناسب ويژه رشد قابل ملاحظه
ای داشته باشند. يکی از اهداف اصلی کمک به کودک برای تکامل برقراری ارتباط عملکردی است.
آموزش بايد بر آگاهی از شيوه های منحصر به فردی که کودکان مبتلا به اوتيسم فرا می گيرند،
تجزيه و تحليل کاربردی رفتار) و آموزش مبتنی بر ) ABA متمرکز باشد. استراتژی های مختلف
درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتيسم و دارای معلوليت ارتباطی مربوط) نمونه ) TEACCH برنامه
هايی از اين استراتژی های آموزشی طراحی شده خاص برای افراد مبتلا به اوتيسم می باشند.
کشف، معاينه و تشخيص زود هنگام در مرحله نخست قرار دارند. مرحله بعد ارائه اطلاعات دقيق
برای والدين و ديگر افراد مربوطه و آموزش آنان در اسرع وقت می باشد. اين موارد به همراه انجام
اقدامات پيشتيبانی سريع که درست برنامه ريزی و برای هر فرد به طور خاص طراحی شده اند، مبانی
طولانی مدت برای ايجاد امکان کمک به رشد کودک می باشند. يک مهدکودک و آموزش های
متعاقب آن در مدرسه که به طور خاص طراحی شده اند، پيش نيازهای مهمی برای کودک می باشند؛
همين طور فعاليتهای روزانه و محيط متناسب در خانه به همين اندازه برای افراد بزرگسال اهميت
دارند. نوجوانان و افراد بزرگسال ممکن است برای توسعه بيشتر مهارتهايی که هدف آنها افزايش
استقلال و مشارکت است، نياز به دسترسی مداوم به اقدامات آموزشی داشته باشند، حتی در صورتی
که اين اقدامات در دوران اوليه انجام شده باشند. افراد دارای عملکرد بالا ممکن است به کمکهای
متفاوتی جهت ساماندهی تحصيلات خود و دسترسی به انواع مختلف فعاليتهای مناسب روزانه نياز
داشته باشند.
اغلب افراد مبتلا به اوتيسم در بزرگسالی و برای بقيه عمر خود نيازمند کمک و پشتيبانی گسترده می
باشند. با اين وجود، برخی افراد ممکن است نسبتاً مستقل شوند.
طيف اوتيسم چه چيزهايی را شامل می شود؟
طيف اوتيسم يک اصطلاح جمعی برای بسياری از تشخيص هايی است که دارای علائم مشابه می باشند.
سندروم اوتيستيک يک سندروم کامل در طيف اوتيسم می باشد که اغلب به صورت مختصر
گفته می شود. اغلب افراد مبتلا به اوتيسم دارای اختلالات رشد نيز هستند. با اين وجود حتی « اوتيسم »
افراد دارای رشد طبيعی نيز ممکن است مبتلا به اوتيسم باشند. به اين حالت اغلب اوتيسم با عملکرد بالا
اطلاق می شود که صحيح تر است گفته شود يک فرد با عملکرد بالای مبتلا به اوتيسم.
سندروم آسپرگر، اوتيسم در افراد دارای رشد عادی يا رشد زياد می باشد که در آن مشکلات
زبانشناختی مشاهده شده در اوتيسم وجود ندارد.
وضعيت شبه اوتيسم، اوتيسم بی قاعده يا انواع ديگر اختلالات فراگير رشد اغلب به عنوان مترادف
يکديگر به کار می روند. اين تشخيص ها بدين معنا هستند که که فرد مزبور دارای تمام معيارهای
اوتيسم يا سندروم آسپرگر نمی باشد، اما با اين وجود دارای مشکلاتی با ماهيت مشابه می باشد.
AUTISMFORUM
Handikapp & Habilitering, Box 17519, 118 91 Stockholm
08-690 60 52, www.autismforum.se, autismforum@sll.se
۴/ مقدمه ای بر اوتيسم (در خودماندگی) ۴ Zander, E.
اختلال فروپاشی کودکی بسيار نادر است و بدين معناست که کودک پس از سن 2 يا 3 سالگی مبتلا
به اوتيسم می شود. کودک تا اين سن دارای رشد عادی است.
چه تعدادی مبتلا به اوتيسم هستند؟
هنوز مشخص نيست چه نسبتی از جمعيت مبتلا به اوتيسم و يکی ديگر از معلوليتهای عملکردی قرار
گرفته در طيف اوتيسم می باشند. بر اساس بررسی مطالعات انجام شده در اين زمينه، می توان به تخمين
های زير رسيد. هيچ بانک اطلاعاتی در مورد افراد مبتلا به اوتيسم در سوئد وجود ندارد.
اوتيسم
تخمين زده می شود که 1 تا 2 کودک در هر هزار کودک مبتلا به اوتيسم می باشند. اين بدان
معناست که حداقل 1500 تا 3000 کودک 4 تا 17 ساله در سوئد مبتلا به اوتيسم می باشند. اين رقم در
شهر استکهلم 300 تا 600 کودک است.
تمام طيف اوتيسم
تخمين زده می شود که تمام طيف اوتيسم 6 نفر در هر هزار نفر را تشکيل دهد. برای سوئد اين به
معنای تقريباً 9000 کودک می باشد، در حاليکه در شهر استکهلم 1600 کودک و نوجوان در سنين 4
تا 17 سال وجود دارد. ترديد بيشتری در مورد تعداد کودکان مبتلا به سندروم آسپرگر وجود دارد، اما
تعداد اين گروه از افراد مبتلا به اوتيسم بيشتر است.
عملاً هنوز هيچ مطالعه ای در مورد تعداد بزرگسالان مبتلا به اوتيسم يا وضعيتهای شبه اوتيسم انجام
نشده است.


 • 4

#6 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۱۳:۴۲

ممنون بهناز جون2vsj1nm.gif

خواهش میکنم :4:


 • 0

#7 OFFLINE   FαtemeH

FαtemeH

  پیشکسوت ویوا

 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاربر سایت
 • 9392 ارسال

حالت: ah ah

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۳۲:۲۵

خواهش میکنم :4:

 

ترتیبشو بهم زدم :4: من جدیدنا فقط بهم میزنم ترتیبارو :21: ببخشید :9:


 • 0

#8 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۳۷:۵۳

ترتیبشو بهم زدم :4: من جدیدنا فقط بهم میزنم ترتیبارو :21: ببخشید :9:

نه بابا مهم نیست :4: پستابهم مرتب نیستن راحت باش :4: :3:


 • 0

#9 OFFLINE   卐J✪KER卐

卐J✪KER卐

  کاندید مدیریت

 • ستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاندیدای مدیریت
 • 1991 ارسال
 • LocationUNKNOWN

حالت: None chosen

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۳۸:۲۵

یه دوست داشتم اوتیسم گرفت مرد :4:


 • 0

#10 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۴۳:۳۶

:4: آخه یه چیزی بگو بهش بخونه...اوتیسمی ها نمیتونن اصلا دوستی داشته باشن


 • 0

#11 OFFLINE   卐J✪KER卐

卐J✪KER卐

  کاندید مدیریت

 • ستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاندیدای مدیریت
 • 1991 ارسال
 • LocationUNKNOWN

حالت: None chosen

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۴۶:۲۷

:4: اوا :4:

خوب منظورم این بود که قبل از این که بگیره دوستم بود دیه :4:  :10:


 • 0

#12 OFFLINE   FαtemeH

FαtemeH

  پیشکسوت ویوا

 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاربر سایت
 • 9392 ارسال

حالت: ah ah

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۴۷:۴۸

خدائی خیلی جالبه من جدیدنا فقط ترتیب بهم میزنم :21: بهناز دیقا از لحاظ روانشناسی مشکل من چیه ؟؟ :4:


 • 0

#13 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۵۰:۲۲

:4: اوا :4:

خوب منظورم این بود که قبل از این که بگیره دوستم بود دیه :4:  :10:

:21: اتیسمی ها از ابتدای تولد بیماری دارن

 

خدائی خیلی جالبه من جدیدنا فقط ترتیب بهم میزنم :21: بهناز دیقا از لحاظ روانشناسی مشکل من چیه ؟؟ :4:

خوب شما عجولی :4: صبرکن یک 10 دقیقه بعد برو سراغ یک تاپیک :4:


 • 0

#14 OFFLINE   卐J✪KER卐

卐J✪KER卐

  کاندید مدیریت

 • ستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاندیدای مدیریت
 • 1991 ارسال
 • LocationUNKNOWN

حالت: None chosen

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۵۳:۰۷

:9: اوا

الان که فک میکنم همیچین دوستی نداشتم :4: :39:


 • 0

#15 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۵۶:۰۶

:9: اوا

الان که فک میکنم همیچین دوستی نداشتم :4: :39:

دستت دردنکنه :4: بعدا تو اینجورموارد باهام مشورت کن بعد دوست شو :4:


 • 0

#16 OFFLINE   FαtemeH

FαtemeH

  پیشکسوت ویوا

 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاربر سایت
 • 9392 ارسال

حالت: ah ah

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۳:۵۶:۵۶

:21: اتیسمی ها از ابتدای تولد بیماری دارن

 

خوب شما عجولی :4: صبرکن یک 10 دقیقه بعد برو سراغ یک تاپیک :4:

 

نه اخه دوست دارم اولین نفر باشم :4:


 • 0

#17 OFFLINE   shiva.sh

shiva.sh

  پیشکسوت ویوا

 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • کاربر سایت
 • 8608 ارسال
 • Locationshahi

حالت: mehraboon

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۴:۳۴:۲۲

ممنون بهناز جون♥
 • 0

#18 OFFLINE   shadow

shadow

  مدیر بخش

 • مدیر بخش
 • 2544 ارسال

حالت: negaran

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۵:۴۹:۴۲

عجبــــــــ

خدا شفاشون بده ولی بعضی کاراشون خارق العادست :4:

:21: اتیسمی ها از ابتدای تولد بیماری دارن

 

 

 

یه چیزی ؟  الان میگی از همون اول تولدشون این بیماری رو دارند

پس این مثالی که زدی ( اورلاند سرل ) که بعد از ضربه ای که به سرش خورد و بیهوش شد وبعد این داستان براش اتفاق افتاد قضیش چیه ؟ :39:  :4:


 • 0

#19 OFFLINE   Ho3iN0021

Ho3iN0021

  مدیر بخش

 • مدیر بخش
 • 16424 ارسال

حالت: khosh shans

مدال های کاربر

           

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۶:۳۲:۴۲

عجبــــــــ

خدا شفاشون بده ولی بعضی کاراشون خارق العادست :4:

 

یه چیزی ؟  الان میگی از همون اول تولدشون این بیماری رو دارند

پس این مثالی که زدی ( اورلاند سرل ) که بعد از ضربه ای که به سرش خورد و بیهوش شد وبعد این داستان براش اتفاق افتاد قضیش چیه ؟ :39:  :4:

اینجاست که تناقص ها خودشو نشون میده ....پناهنده بیا پاسخ گو باش ...

--------------------------------------------------------------

خودمونیم ...عمرن هیشکی رو پیدا نکنیم که این همه پست طولانی در مورد اوتیسم رو بخونه .... ولی واسه دور هم بودن اومدن لایک کردن رفتن خخخخخخخخخخخ


 • 2

#20 OFFLINE   sound of life

sound of life

  مدیر انجمن

 • مدیر انجمن
 • 6363 ارسال

حالت: mosammam

ارسالی شنبه ۲۲ تير ۹۲ - ۱۷:۴۹:۳۲

عجبــــــــ

خدا شفاشون بده ولی بعضی کاراشون خارق العادست :4:

 

یه چیزی ؟  الان میگی از همون اول تولدشون این بیماری رو دارند

پس این مثالی که زدی ( اورلاند سرل ) که بعد از ضربه ای که به سرش خورد و بیهوش شد وبعد این داستان براش اتفاق افتاد قضیش چیه ؟ :39:  :4:

انشالله

آره ولی همشون هم نابغه نمیشن :4:

خوب این بیماری ژنتیکیه...ممکنه از اول پدیدار بشه ممکنه هم با یک شوک نشون بده :4:

اینجاست که تناقص ها خودشو نشون میده ....پناهنده بیا پاسخ گو باش ...

--------------------------------------------------------------

خودمونیم ...عمرن هیشکی رو پیدا نکنیم که این همه پست طولانی در مورد اوتیسم رو بخونه .... ولی واسه دور هم بودن اومدن لایک کردن رفتن خخخخخخخخخخخ

بله امیدوار شدم بچه ها هنوزم این مطالب و میخونن :4:جاداره تشکرکنم از علیرضا برای نکته بینی خوبش :4: 

:21: خودمم میدونم خوب یکیشو بخونین :4:نه فکرکنم یکمی خوندن بازم


 • 1
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی